Doula voor de Ziel

Het woord ‘doula’ komt uit het oud-Grieks en betekent, losjes vertaald, ‘dienende vrouw’. In de oudheid was zij de oudste en meest wijze bediende in het huishouden. Zij hielp de vrouw des huizes ook bij haar bevallingen. Volgens de overlevering onderscheidde ze zich door emotionele rust en levenswijsheid.

Tegenwoordig kiezen steeds meer aanstaande gezinnen ervoor deze oude traditie nieuw leven in te blazen door een doula in te huren en wordt ook wel zwangerschaps- en geboortecoach genoemd, maar ze is meer dan dat. 

De doula is een ervaren en kundige vrouw, niet zelden zelf moeder, die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje en in de periode erna. De doula helpt de zwangere en haar partner na te denken over wat zij belangrijk vinden in het proces. Ze bemoedigt, stelt gerust en bevestigt wanneer dat nodig is. Ze stelt zich, zoals in de oudheid, nog altijd ‘dienend’ op en in die houding zit juist haar kracht. Een doula is zeer gevoelig voor de behoeftes van degene die ze ondersteunt. Ze helpt de aanstaande moeder haar eigen vertrouwen te vinden, zonder controle te willen uitoefenen of te veel aanwezig te zijn.